grofvuil
Grofvuil aan huis laten ophalen - Intradura.
Je kan de ophaling aanvragen tot uiterlijk éénweek vóór de ophaling plaatsvindt. Vul hiernaast het aanvraagformulier in met de vermelding van de hoeveelheid grofvuil en wat de samenstelling ervan is of mail naar grofvuil@intradura.be of contacteer ons op 02/334 17 40.
Grof vuil Gemeente Koksijde.
Drie afvalfracties zijn betalend. De milieubelastende fracties grof brandbaar afval, asbest en steenachtig bouw- en sloopafval. Je betaalt met je bankkaart bancontact/geen kredietkaarten volgens het aangebrachte gewicht zie registratie en verloop van je bezoek. tarief grof brandbaar afval: 0,20, euro/kg.
Grof huisvuil Gemeente Zele.
In dat geval mag je ze gratis afleveren bij de Kringloopwinkel Spoor2 in Zele, Heikensstraat 1b. Voor meer info bel 052 44 53 93 of mail naar info@spoor2.be. De Vlaamse overheid verbiedt de gemeenten om groot huisvuil gratis op te halen. De kostprijs bedraagt 020/kg, grofvuil en hout, metaal wordt gratis meegenomen.
Sticker grofvuil Stad Halen.
kleef de sticker duidelijk zichtbaar op het grofvuil en plaats het na zonsondergang de avond voordien of voor 06.00 u. s morgens buiten. Je betaalt 20 per ophaalbeurt en de verwerking van het grofvuil. De werkelijke kost bedraagt gemiddeld 34.
Grofvuil Gemeente Merelbeke.
Na telefonische aanvraag op 0800 13 580 en betaling wordt het grofvuil aan huis opgehaald 10 keer per jaar. Of breng je grofvuil naar het recyclagepark. 45 euro per ophaalbeurt van max. Boven de 300 kg wordt 015, euro/kg bijgerekend.
Aanvraag grofhuisvuil.
Een exact tijdstip kan niet gegeven worden maar je hoeft niet thuis te zijn. Plaats het grofvuil tijdig, persoonlijk buiten. het gewone tarief bedraagt 25 EUR voor max 2 m; 50 EUR voor max. voor personen met het RVV-statuut rechthebbende op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming bedraagt de bijdrage 1250, EUR voor max 2 m; 25 EUR voor max.
ophalen grofvuil Gemeente Houthalen-Helchteren.
Plaats het grofvuil duidelijk zichtbaar aan de straat na zonsondergang de avond voordien of vóór 6 uur s ochtends op de dag van de ophaling. Bied niet meer grofvuil aan dan je aangevraagd hebt: 2 m 20 euro of 4 m 40 euro.
Grof vuil Gemeente Retie.
scroll naar links scroll naar rechts. Grof vuil is restafval dat omwille van grootte of aard niet meegegeven kan worden met de reguliere ophaling en niet meer herbruikbaar is bv. grote hoeveelheden piepschuim, een tapijt. Matrassen worden niet opgehaald met het grofvuil, deze kan je gratis aanleveren op het recyclagepark.
Inzameling grofvuil Gemeente Drogenbos.
Inzameling grofvuil Gemeente Drogenbos. Het huishoudelijk restafval dat omwille van gewicht, aard en/of volume niet in de vuilniszak kan. 1m grofvuil wordt meegenomen. Bied het grofvuil in de mate van het mogelijke aan in een gemakkelijk hanteerbare vorm, maar niet in vuilniszakken.
Grof vuil Westerlo.
Het grof vuil wordt gewogen. Je betaalt 024, euro per kilo. Bij de ophaling van grof vuil worden geen huisvuilzakken meegenomen. Je kan met grof vuil ook op het recyclagepark terecht. Ook dan bedraagt het tarief 024, euro per kilo.
Grofvuil - ILvA.
Wat hoort er niet bij grofvuil? Elektrische en elektronische apparaten. Alles wat in een grijze restcontainer kan en niet recycleerbaar is, moet je daar in aanbieden en niet bij het grofvuil.: plastic zakjes, al dan niet gevuld met nog kleinere rommel.
Grofvuil - Gemeente Herent.
Alle afval dat selectief ingezameld wordt oude metalen, afgedankte elektrische en elektronische apparaten, steenafval, sloophout, gips en kalk, eterniet of afval dat in de grijze container kan. Hoe gaan we te werk? Grofvuil mag niet in plastic zakken of kartonnen dozen aangeboden worden.

Contacteer ons

vaillant vervangen bouwafval karaoke inbouw grofvuil puin afvalcontainers bitumen dakwerken