regenwaterput
Een regenwaterput plaatsen is verplicht.
Na het plaatsen van de regenwaterput dient de put met de nodige voorzichtigheid aangevuld te worden met aanvulzand en de uitgegraven grond. We verwijderen hier steeds de steenbrokken uit het uitgegraven zand. Als de regenwaterput is geplaatst vullen we deze voor de helft met water zodat deze niet kan opdrijven door eventueel grondwater. Zoals gezegd, laat deze werken uitvoeren door een vakman met ervaring in rioleringswerken en regenwaterputten plaatsen.
Hemelwater regenwaterput en infiltratie - Gemeente Tremelo.
Het principe van een hemelwaterput of regenwaterput is eenvoudig.Het regenwater van het dak wordt opgevangen in de hemelwaterput.Het water dat naar de put geleid wordt, moet eerst worden gefilterd en een pomp verdeelt het water uit de regenwaterput via een tweede circuit in het huis.Dit water kan dan gebruikt worden voor het spoelen van het toilet, het sproeien van de tuin, het wassen van de auto enz. Klik hier voor meer informatie
kostprijs
Regenwaterputten.
- De regenwaterput vormt een buffer die het rioleringsnet ontlast bij hevige regenval. - Een betonnen opslagtank is ideaal voor licht en stofvrije regenwateropslag en z'n' gewicht helpt opdrijven voorkomen. De plaatsing van een filter zorgt voor een optimale waterkwaliteit.
http://www.groeneplan.be/zwemvijver/
Subsidie regenwaterput hemelwaterput - Gemeente Meise.
Subsidie regenwaterput hemelwaterput. De Vlaamse overheid wil stimuleren dat hemelwater regenwater gebruikt wordt om toiletten door te spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien, Daarom geven veel gemeenten, zo ook Meise, onder bepaalde voorwaarden, een subsidie als u een regenwaterput installeert.
liter
Subsidie voor een regenwaterinstallatie - Gemeente Evergem.
Als de plaatsing van een regenwaterput stedenbouwkundig verplicht is bijvoorbeeld bij verbouwing of nieuwbouw, dan kunt u geen premie aanvragen. Zowat alles over water vindt u ook bij het Waterloket, het Vlaams informatiepunt over duurzaam omgaan met water, T 0800 99 004. IK WIL EEN MEDEWERKER SPREKEN. subsidiereglement hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen vanaf 1-1-2015 332Kb pdf. Contact en openingsuren. Administratief Centrum Evergem Adres. Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem T. 09 216 05 00 Website. Volg ons op. We werken enkel op afspraak. Maak een afspraak. Evergem Info info- en afhaalpunten. Keuring van uw privériolering voor afvoer van afval- of regenwater. Premie voor het plaatsen van een infiltratievoorziening.
main seo
Alles over het onderhoud van je regenwaterput - facq.
Alles over het onderhoud van je regenwaterput. Een regenwaterput is een belangrijk onderdeel van een regenwatersysteem waarmee je aan regenwaterrecuperatie gaat doen. Veel hoeft zon put niet gereinigd te worden, maar toch wordt aanbevolen om om de 10 jaar het onderhoud van je regenwaterput te voorzien. In die tijd kan er zich namelijk slib op de bodem gevormd hebben. Dat en nog meer over het onderhoud van je regenput vertellen we je hieronder.
aquilegia.be
De beste regenwaterput kiezen.
Laat dan een regenwaterput uit beton of kunststof installeren. Welke regenwaterput ideaal is voor uw situatie, hangt van een aantal parameters af. We zetten ze graag voor u op een rijtje. Een betonnen regenwaterput kost gemiddeld een derde minder dan een kunststof regenwaterput.
De voordelen van een regenwaterput.
Beton is daarom zeer geschikt om het regenwater te bewaren. Zijn er premies voor het plaatsen van een regenwaterput? Aangezien een regenwaterput ervoor zorgt dat we op een duurzame manier omgaan met water delen zowat alle Vlaamse gemeenten subsidies uit voor de plaatsing van een regenwaterput.
Subsidie voor een regenwaterput hemelwaterput - Gemeente Laarne.
Seniorenvoorzieningen, zorgwonen, sociale dienstverlening, schuldhulp, leefloon, Zorgband Leie en Schelde. Subsidie voor een regenwaterput hemelwaterput. Wanneer u een hemelwaterput of een hemelwaterinstallatie plaatst bij een bestaande woning, kan u van de gemeente een premie bekomen. Een infiltratievoorziening zorgt er voor dat het regenwater traag in de grond sijpelt en vermijdt dat het regenwater samen met het afvalwater in de riolering terecht komt.
Her gebruik van regenwater: zin en onzin van regenwaterputten - Gebouwbeheerder.be.
Deze besparing op drinkwater betaalt op een jaar tijd al een flink stuk van de investering in put en filter terug. Onderhoud van de regenwaterput. Aan de basis van een goed beheer van de regenwaterput ligt het vrijhouden van goten en dakgoten die leiden naar de regenwaterput.
Regenwaterputten Remacle.
Bovendien kunt u ze ofwel afzonderlijk bekomen, ofwel door ons laten inbouwen in een regenwaterput Combitank. Om uw regenwaterinstallatie echt onder alle omstandigheden te gebruiken, kunt u de betonput bijkomend uitrusten met de volgende toebehoren. In verkeers- en parkeerzones bestemd voor middelzware voertuigen NBN EN 1991 - gebruiksklasse B is het raadzaam om een verzwaarde dekplaat te voorzien voor de put beschikbaar volgens model.
Regenwaterput Stad Roeselare.
Moet de regenwaterput door omstandigheden toch in de bouwvrije voortuinstrook geplaatst worden, kan je een aanvraag voor het plaatsen van een regenwaterput in de voortuinstrook indienen. Deze aanvraag moet voldoende gemotiveerd worden en mag gericht worden aan het college voor burgemeester en schepenen.
Subsidie voor een regenwaterinstallatie - stad Damme.
Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet de hemelwaterinstallatie aan de voorwaarden voldoen van de verplichte installatie van een regenwaterput. Uw gemeente kan nog bijkomende voorwaarden opleggen. Het kan zijn dat de gemeente geen subsidie geeft als de installatie van een regenwatersysteem verplicht is om de bouwvergunning te krijgen.

Contacteer ons

betonnen leien zwemvijver zinken regenwaterput veranda steigerhouten brandhout pur